Llinellau Bwydlen

Chwilio am adeilad canol tref

Dyma'r rhestrau mwyaf diweddar sydd ar gael o adeiladau canol tref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gallwch lawrlwytho eu gwybodaeth helaeth drwy glicio botwm.

Ardal chwilio

  Arbennig

  13 Nolton Street, Bridgend

  1,389 Troedfedd Sgwâr (129.04 Metr Sgwâr)

  Retail

  Freehold £200,000

  Back to Top